mk konsult                                                                        Personligt og fagligt lederskab
MPF   Medlem af Psykoterapeutforeningen
                                                    ○ Forside                ○ Hvem er jeg                ○ Teori og metode                ○ Bibliotek                   Kontakt
 
 
 
Terapi
 
 
Coaching
   
 
Supervision
 
 
Kurser


Alle kender vi glæden ved at blive set, hørt, taget alvorligt og få nye vinkler på noget, der optager os.
En god samtale med en ven, kollega, leder. En inspirerende bog. Diskussioner i det faglige netværk.

Nogle gange er det ikke nok. Opgaverne kan føles uoverskuelige, retningen uklar, konflikterne for store.

Fokus for mit arbejde er at skabe personligt og fagligt lederskab. Med et professionelt blik udefra gives inspiration og støtte til at forstå mønstre, skabe nye indsigter, afdække muligheder og dermed kunne handle aktivt for at nå sine mål.

          Veje til personligt og fagligt lederskab

ө at kende sig selv og kunne rumme de følelser
   samværet med andre udløser, så relationerne
   kan udvikles og kontakten fastholdes
ө at afklare sine mål, muligheder, barrierer og 
   kompetencer
ө at gennemskue dynamikken i samspillet med
   omgivelserne
ө at bruge sine ressourcer på at afprøve nye 
   veje og få nye erfaringer
ө så livet kan formes i den retning det ønskes og
   give fylde, glæde og energi

 
                                         |       mette Knudsen       |      e-mail: metteknudsen@mail.dk       |       mobiltelefon: 2087 3422        |